Ακάρεα

Τα ακάρεα είναι ζωντανοί οργανισμοί που τρέφονται με τα νεκρά κύτταρα του ανθρώπινου
σώματος .Όταν βρουν ιδανικές συνθήκες με απεριόριστη τροφή όπως αυτές στα στρώματα,
αναπτύσσονται σε πληθυσμούς της τάξεως των 10.000 ατόμων ανά τετραγωνικό εκατοστό.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η είσοδός τους σε ένα χώρο, διότι εισέρχονται με τη σκόνη που
μεταφέρει ο αέρας. Τα ακάρεα προκαλούν κυρίως αλλεργίες από τα περιττώματά τους ανεξαρτήτου ηλικίας.Ο καθαρισμός των στρωμάτων από την ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ από τα ακάρεα, γίνεται με
οικολογικό τρόπο 100% με ατοξική εφαρμογή.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Βιοδυναμικής χρησιμοποιεί τα χημικά σκευάσματα
τηρώντας πάντοτε τα δελτία ασφαλείας και τις εγκρίσεις του παρασκευαστή.