Λεπτομερής αυτοψία του χώρου σας, σύνταξη οικονομοτεχνικής προσφοράς, εφαρμογή ορθών πρακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος σας από διαπιστευμένους γεωπόνους μας.

Πιστοποιήσεις - Σεμινάρια

Βιοδυναμική Pest Control Solutions

Πιστοποιημένες απολυμάνσεις απεντομώσεις Σέρρες Θεσσαλονίκη

Πιστοποιημένες διαδικασίες και σύγχρονος εξοπλισμός με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγειονομικής ασφάλειας.

H εταιρεία διαθέτει 4 πιστοποιημένα συστήματα: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ΕΝ 16636:2015. Διαθέτουμε ασφάλεια αστικής ευθύνης, με υψηλές καλύψεις. Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Pest-Control και συνεχώς εναρμονιζόμαστε με τις εξελίξεις με τη συμμετοχή μας σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια. Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι συνεχής παρακολουθώντας όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια και τις ημερίδες του χώρου.