Λεπτομερής αυτοψία του χώρου σας, σύνταξη οικονομοτεχνικής προσφοράς, εφαρμογή ορθών πρακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος σας από διαπιστευμένους γεωπόνους μας.

Certifications - Seminars

Biodynamic Pest Control Solutions

Πιστοποιημένες απολυμάνσεις απεντομώσεις Σέρρες Θεσσαλονίκη

Certified procedures and modern equipment in order to provide a high level of health and safety services.

The company has 4 certified systems: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, EN 16636:2015. We have civil liability insurance, with high coverage. We have the necessary equipment to provide integrated Pest-Control services and we are constantly adapting to developments by participating in international exhibitions and conferences. The training of the staff is continuous by attending all the training seminars and the days of the site.