Λεπτομερής αυτοψία του χώρου σας, σύνταξη οικονομοτεχνικής προσφοράς, εφαρμογή ορθών πρακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος σας από διαπιστευμένους γεωπόνους μας.

Contact

Biodynamic Pest Control Solutions

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

CALL US FOR AN INSPECTION OF YOUR SPACE

Serres: 2321 085700

Thes/niki: 2310 642000

CONTACT FORM

You can contact us by phone or send us your message using the contact form below.

Please enter your name.
Please enter a message.