Αντιμετώπιση ερπετών Σέρρες
καταπολέμηση πτηνών και ερπετών

Dealing with reptiles and birds

We use harmless push-back techniques

Πιστοποιημένες απολυμάνσεις απεντομώσεις Σέρρες Θεσσαλονίκη

Certified procedures and modern equipment in order to provide a high level of health and safety services.

Reptile Repellent

All formulations are approved by the Ministry of Rural Development & Food.

Βιοδυναμική απεντομώσεις Σέρρες

In our country from the beginning of March to the end of October in the countryside and also in the semi-urban environment there are many species of reptiles, some of which are poisonous.

In our country from the beginning of March to the end of October in the countryside and also in the semi-urban environment there are many species of reptiles, some of which are poisonous.

Bird repellency

Pigeons are also known as city rats.

Βιοδυναμική απεντομώσεις Σέρρες

A very important problem in recent years, especially in the center of cities, are the birds that "cohabitate" in buildings with people. In particular, pigeons also known as "winged rats" are carriers of parasites and pathogenic microorganisms, creating health problems.

Biodynamics uses sophisticated and modern bird repellency methods that do not interfere with the aesthetics of the space and are safe for the birds.

Απεντoμώσεις Σέρρες Bιοδυναμική

Repelling snakes and birds

Protect your business or home space from reptiles or birds in a safe and effective way. Contact us for an autopsy of your site and preparation of an economic and technical offer by our accredited agronomists.

Λεπτομερής αυτοψία του χώρου σας, σύνταξη οικονομοτεχνικής προσφοράς, εφαρμογή ορθών πρακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος σας από διαπιστευμένους γεωπόνους μας.

Biodynamics Blog

Company news, tips and new technologies

Βιοδυναμική απεντομώσεις Σέρρες
αγγελία εργασίας

Αγγελία Εργασίας

Η εταιρεία Βιοδυναμική Pest Control Solutions στα πλαίσια ανάπτυξης νέων συνεργασιών, αναζητά προς άμεση πρόσληψη άτομο για την κάλυψη της θέσης του Πωλητή/Πωλήτριας. Περιγραφή Θέσης Ως στέλεχος του τμήματος πωλήσεων τα καθήκοντά σας θα είναι: Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα Τι προσφέρουμε Η θέση εργασίας αφορά τα γραφεία μας σε Σέρρες και Θεσσαλονίκη. Αποστολή βιογραφικών στο:…

κοριοί αντιμετώπιση και εντοπισμός

Bedbugs - Detection and Control

Bedbugs are small flattened blood-sucking apterous insects, 4-5 mm in size. They belong to the order Hemiptera and family Cimicidae. There are many species of bed bugs, most are pests of birds, some are pests of bats and others are pests of rodents. The two that are of interest to humans and which are similar in morphology and biology are: Cimex lectularius L: It is the…

Τσιμπήματα από που προέρχονται

Bites at home. Where do they come from?

In recent years, a very common problem encountered in houses in urban areas is bites. Most often, during the night, we receive bites from our "invisible" friends. Surely, we've all heard a family member or friend complain about rashes that they can't explain…

απεντόμωση βιοδυναμική

Learn all about deworming

What is deworming? Disinfestation is the process of exterminating-reducing the population of insects that have invaded a space. It is necessary as it rids a space of unwanted insects. How often do you need to disinfect? The frequency of application varies according to the case and the space. In homes, it is good to disinfect every...

απολύμανση χώρων covid απολύμανση

Learn all about sanitizing

What is disinfection Disinfection is the process carried out with the aim of breaking the chain of germs, bacteria and other pathogenic microorganisms. It is a necessary procedure to maintain hygiene and prevent the transmission of infectious diseases. It concerns all professional and non-professional areas and is applied according to the needs and…