Βιοδυναμική Μπουτζόπουλος Σέρρες
Λεπτομερής αυτοψία του χώρου σας, σύνταξη οικονομοτεχνικής προσφοράς, εφαρμογή ορθών πρακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος σας από διαπιστευμένους γεωπόνους μας.

The company

BIODYNAMIKI was founded in 2011 by Ioannis Boutzopoulos (Agriculturist A.P.Th.)

Πιστοποιημένες απολυμάνσεις απεντομώσεις Σέρρες Θεσσαλονίκη

Certified procedures and modern equipment in order to provide a high level of health and safety services.

Who we are

A pioneer company providing pest control services in northern Greece

Βιοδυναμική απεντομώσεις Σέρρες

BIODYNAMIKI pest control solutions was founded in Serres in 2011 by Boutzopoulos Ioannis (Agriculturist A.P.) with the exclusive purpose of providing services related to Public Health and concerning applications of insect-rodent control and microbial disinfection, in production areas and food processing as well as in places where people gather.

Today we are a pioneer company providing pest control services in the Prefecture of Serres and one of the largest in Northern Greece. We provide services exclusively and only with our own workshops throughout Central Macedonia, Eastern Macedonia and Thrace. Employs Agronomists - technicians, with specialization and experience in the provision of Pest control services.

Our services are fully harmonized with the requirements of EFET, EOF, YPAAT and with all modern self-control standards.

They trust us:

Απεντoμώσεις Σέρρες Bιοδυναμική

Corporate excellence

The company has 4 certified systems: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 14501:2018, EN 16636:2015. We have civil liability insurance, with high coverage. We have the necessary equipment to provide integrated Pest-Control services and we are constantly adapting to developments by participating in international exhibitions and conferences. The training of the staff is continuous by attending all the training seminars and the days of the site.

Λεπτομερής αυτοψία του χώρου σας, σύνταξη οικονομοτεχνικής προσφοράς, εφαρμογή ορθών πρακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος σας από διαπιστευμένους γεωπόνους μας.

Our people

The company employs Agronomists - technicians, with specialization and experience in the provision of Pest control services.

Βιοδυναμική απεντομώσεις Σέρρες
Yannis Boutzopoulos
Scientist in charge

Απόφοιτος της Γεωπονικής σχολής του Α.Π.Θ με εξειδίκευση και αποκλειστική ασχολία την διαχείριση των παρασίτων.

Kostas Kalantzis
Scientist in charge

Graduated from the Faculty of Agriculture of the University of Athens, specializing in pest management. Head of the Thessaloniki office.

Ισαάκ Αγαπίδης
IPM Manager

Implementer of IPM methods. Many years of experience and expertise in Pest Control.

Michalis Giorbalidis
IPM Manager

Implementer of IPM methods.
Great experience in mosquito control and Pest Control.

Polina Emmanuilidou
Customer service

Graduated from the Department of Economic Sciences of the University of Athens. Responsible for office management and work planning.

Nicoleta Papapadopoulou
Customer service

Graduated from the accounting department of A.TE.I. Serron. She is responsible for office management and work planning.