Απεντωμόσεις Σέρρες Bιοδυναμική
Απολυμάνσεις τιμές

Απολύμανση χώρων και επιφανειών

Όταν το μικροβιακό φορτίο καθίσταται επικίνδυνο για τους
ανθρώπους η απολύμανση είναι απαραίτητη.

Πιστοποιημένες απολυμάνσεις απεντομώσεις Σέρρες Θεσσαλονίκη

Πιστοποιημένες διαδικασίες και σύγχρονος εξοπλισμός με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγειονομικής ασφάλειας.

Μέθοδοι Απολύμανσης

Μάθετε γνωστά παράσιτα και τις λύσεις της Bιοδυναμικής

Βιοδυναμική απεντομώσεις Σέρρες

Σε πολλούς χώρους και για διάφορους λόγους το μικροβιακό φορτίο υπερβαίνει όρια και καθίσταται επικίνδυνο για τους ανθρώπους και τα θηλαστικά με αποτέλεσμα η απολύμανση να είναι απαραίτητη. Η βιοδυναμική χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους επιτυγχάνει δραστική μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών (Ιοί, βακτήρια, μικρόβια, μύκητες) εξασφαλίζοντας ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για τον άνθρωπο.

adfasfasdf

Ψυχρή εκνέφωση (Fogging)

Αφορά στην απολύμανση χώρων και γίνεται με σύγχρονους νεφελοψεκαστήρες ψυχρού νέφους και άοσμα σκευάσματα με την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

adfasfasdf

Ψεκασμός χαμηλής πίεσης

Αφορά στην απολύμανση επιφανειών και γίνεται με αντλίες χαμηλής πίεσης και άοσμα σκευάσματα με την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Απεντoμώσεις Σέρρες Bιοδυναμική

Κατοικίες & Επαγγελματικοί Χώροι

Λεπτομερής αυτοψία του χώρου σας, σύνταξη οικονομοτεχνικής προσφοράς, εφαρμογή ορθών πρακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος σας από διαπιστευμένους γεωπόνους μας.

2321085700

info@biodinamiki.gr

Λεπτομερής αυτοψία του χώρου σας, σύνταξη οικονομοτεχνικής προσφοράς, εφαρμογή ορθών πρακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος σας από διαπιστευμένους γεωπόνους μας.

Βιοδυναμική Blog

Εταιρικά νέα, συμβουλές και νέες τεχνολογίες

Βιοδυναμική απεντομώσεις Σέρρες
απεντόμωση βιοδυναμική

Μάθετε τα πάντα για την απεντόμωση

Τι είναι η απεντόμωση;  Απεντόμωση λέγεται η διαδικασία εξόντωσης-μείωσης του πληθυσμού των εντόμων που έχουν εισβάλλει σε ένα χώρο. Είναι απαραίτητη καθώς απαλλάσει έναν χώρο από ανεπιθύμητα έντομα. Πόσο συχνά χρειάζεται να γίνεται η απεντόμωση; Η συχνότητα εφαρμογής διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση και τον χώρο. Σε κατοικίες η απεντόμωση καλό είναι να γίνεται κάθε…

απολύμανση χώρων covid απολύμανση

Μάθετε τα πάντα για την απολύμανση

Τι είναι η απολύμανση Απολύμανση είναι η διαδικασία που πραγματοποιείται με σκοπό τη διακοπή της αλυσίδας των μικροβίων , βακτηρίων και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών. Είναι μια απαραίτητη διαδικασία  για να συντηρήσουμε την υγιεινή και να αποτρέψουμε την μετάδοση μολυσματικών ασθενειών. Αφορά όλους τους χώρους επαγγελματικούς και μη και εφαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις…