Μάθετε τα πάντα για την απολύμανση

Τι είναι η απολύμανση

Απολύμανση είναι η διαδικασία που πραγματοποιείται με σκοπό τη διακοπή της αλυσίδας των μικροβίων , βακτηρίων και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών. Είναι μια απαραίτητη διαδικασία  για να συντηρήσουμε την υγιεινή και να αποτρέψουμε την μετάδοση μολυσματικών ασθενειών. Αφορά όλους τους χώρους επαγγελματικούς και μη και εφαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες.

Η εργασία της απολύμανσης, αναφέρεται στην απομάκρυνση, αδρανοποίηση ή καταστροφή επιβλαβών παθογόνων μικροοργανισμών από χώρους, επιφάνειες ή αντικείμενα με την χρήση Φυσικών, Χημικών ή άλλων μέσων. Είναι διαφορετική από την Αποστείρωση διότι καθιστά ένα χώρο, μια επιφάνεια ή αντικείμενο, κατά ένα μεγάλο μέρος – και όχι πλήρως – ελεύθερο από μολυσματικούς παράγοντες.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται απολύμανση του χώρου

Εξαρτάται από το μέγεθος του χώρου καθώς και τον συγχρωτισμό. Για παράδειγμα σε ένα σπίτι προτείνουμε απολύμανση 2 φορές τον χρόνο. Σε έναν επαγγελματικό χώρο με συχνό συγχρωτισμό χρειάζεται να συζητήσουμε στοχευμένα τις ανάγκες και το πλάνο που θα ακολουθήσουμε.

Γιατί είναι σημαντική;

Είναι σημαντική και απαραίτητη καθώς με αυτό τον τρόπο φροντίζουμε και διατηρούμε ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής στο χώρο. Ταυτόχρονα. μειώνουμε το κίνδυνο εξάπλωσης τυχόν ασθενειών σε χώρους με αυξημένη συνάθροιση ατόμων (π.χ. σχολεία, εστίαση, ξενοδοχεία κλπ)